March 10, 2011

Cranberry harvest


Kui ma loen wanaš Eešti keeleš tekšte, šiiš ma šušištan ešši ja ka kõik muu kõlab kuidagi pehmelt.

"Millega on siis seletataw lennuasjanduse hiilgeaegu ja mis wõib meile tuua weel tulevik ses suunas? Lennuasjanduse edu on seletatav praegusaja elu tempo wäga kiireks muutumisega. Lühikese ajaga tahetakse palju ära teha; "time is money" - aeg on raha - ei ole tühine sõnakõlks, waid aeg on tõepoolest raha meie ajal." 31. august 1926.

No comments: